Reportage

Aanbouw en verbouw woning Ellecom

De bestaande situatie
Na het slopen van de oude aanbouwen kan de fundering van de nieuwbouw gestort worden
Fundering voor ca 60M2 nieuwbouw
Hierna kan de fundering opgetrokken worden en kunnen de voorzieningen voor de riolering aangebracht worden
De vloerbalken, isolatie en randbekisting zijn aangebracht
Na het storten van de vloer kunnen de profielen voor het metselwerk gesteld worden
Ook in de bestaande woning wordt de indeling grondig herzien
De kozijnen zijn gesteld en de binnenmuren worden opgetrokken
Hierna volgt de isolatie en het schoonmetselwerk aan de buitenzijde
De uitbreiding van de woonkamer begint langzaam vorm te krijgen
De metselaars brengen de raamdorpels aan
Na het metselwerk kan de balklaag aangebracht worden
Het dak is gereed en afgetimmerd en kan voorzien worden van de dakbedekking
Het begint er al aardig op te lijken
Het eindresultaat